Mastervice

 

MASTERVICE AB


+46 (0) 70 560 60 00

BOX 90 228, 120 23 STOCKHOLM

stefan.lundborg@mastervice.se

Org. num. :556466-7045

 
 

Mastervice AB är ett mindre riskkapitalbolag som i huvudsak investerar i små och
medelstora bolag med engagerade entreprenörer.

Vi hjälper till med övergripande finansieringsfrågor, affärsidé och vision. Är behjälpliga
med genomförandeplan samt rekrytering av nyckelpersonal genom vårt nätverk.

VD och ägare är Stefan Lundborg →.

  
 

Vi jobbar med:

 
 
Unibet Kambi FootballUtd Note
Monomak Prima Birka Bowling

 
 

COPYRIGHT MASTERVICE AB